Command&ConquerGenerals
ra2
Game này thể loại chiến thuật,rất giống red alert,nếu hôm nào rảnh mình sẽ up lên cho anh em đồ họa đẹp,dùng được trên máy cấu hình thấp,các bạn tải về giải nén chung 1 ổ rồi chạy setup,nó setup là chiến thôi   
☻ link Command&ConquerGenerals.part1
☻ link Command&ConquerGenerals.part2
tc

Polly po-cket