Polaroid
Ít Game tam quốc
Đây là các game đánh nhau rất ok lên mình cũng không nói gì nhiều nữa,mời các bạn download (nguồn vn-zoom)  
gWarriors orichi z
gDynasty warrior 4 hyper
gDynasty Warriors 5 Original
gDynasty Warriors 6
gDynasty Warriors 7
tc