The Soda Pop
Ô long viện Full
0lonng
Do truyện dài lên mình đã nén bằng 7.zip các bạn tải về bằng link bên dưới hoặc tìm trên mạng thì mới giải nén ra mà đọc được 
☻ Link download 7z
☻ Tập 1 đến tập 10
☻ Tập 11 đến tập 22
☻ Tập 21 đến 30
☻ Tập 31 đến 36 (hết)
☻ Phần thêm
tc