XtGem Forum catalog
Symbian Game
 web mình chỉ cho up 2MB nhưng do game symbian toàn >2 lên mình sẽ up lên mediafile cho các bạn tải về..100% tải được vì mình đã test rồi mới up     
Symbian là gì ????
Cần hack phone mới chơi đc 1 số game,app yêu cầu chứng chỉ !!!
☻ BubbleBash nokia 5800,5233,5230
☻ BugQuest S60v5
☻ DiamondTwister
☻ Edge S60v5cam bien chuyen dong
☻ Gunsn Glory
☻ Jewelquest
☻ Puzzle Geddon
☻ Pyramid Bloxx
☻ Worms 2010
Trang 2
tc