Hướng Dẫn Dowload ở web mình
Dạo này mediafire hay bị lỗi mà web mình hay up lên mediafire bởi vì download và upload đều nhanh mà không cấn acc lên bên dưới có 1 số cách fix lỗi cho anh em.Hiện nay web mình dùng adf cho mediafile đỡ lỗi,các bạn chờ chạy hết 5s rồi ấn SKIP AD là dowload ngon,Xin lỗi vì sự cảm phiềm này   adfhotFix Mediafireblock file
hotFix Mediafile delete file
TC

Duck hunt