Old school Easter eggs.
Ứng Dụng Android
☻ Theme Adroid
☻ Battery Doctor
☻ Battery Monitor Widget Pro 1.4
☻ Battery Repair Doctor Boost v1.5.6
☻ Battery Saver Pro v1.5.1
☻ BatteryCalibration v1.2 ( chỉnh lại thông số pin sau khi up FW )
☻ Blacklist ( Chặn cuộc gọi )
☻ Droid DJ 6.41 ( giả lập bàn DJ )
☻ TubeMate v1.0 ( video youtube download )
☻ Face-Swap-v1.0 ( hoán đổi mặt )
☻ Memorybooster ( cần cho máy )
☻ Root Explorer 2.19
☻ CPU Tuner ( giảm xung nhịp máy )
☻ Gõ tiếng việt Android
☻ Fake-call-me-pro v1.1 ( giả lập cuộc gọi )
☻ IDM 1.0 (Internet Download Manager)
trang 2
tc